สมุดเยี่ยม - ร้องเรียน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ - ปฏิบัติตามกฎระเบียบ COPPA
ในการที่จะลงทะเบียนในหัวข้อเหล่านี้เราต้องการให้คุณตรวจสอบอายุของคุณให้เป็นไปตาม COPPA. กรุณาใส่วันเกิดของคุณด้านล่าง.

หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปีต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองจะต้องได้รับก่อนที่จะมีการลงทะเบียน พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องดาวน์โหลดและกรอกสำเนาที่เสร็จสมบูรณ์ของเราส่งให้เรา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ COPPA & แบบฟอร์มการอนุญาต.
วันเกิด:
คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนวันเกิดของคุณและอายุโดยการแก้ไขรายละเอียดของคุณหลังจากที่ลงทะเบียน.